Contact
Email:
Subject:
Message:
Servicii de contabilitate primara;

Contabilitatea primara include:

 • contabilitatea registrului de casa;
 • contabilitatea notelor de intrare-receptie ;
 • intocmirea deconturilor de cheltuieli;
 • completare de  cecuri, ordine de plata, foi de varsamant;
 • intocmirea de state de plata, pontaje;
 • completarea registrului de evidenta a salariatilor etc.
 • intocmirea de facturi (ale clientului), numai la punctul de lucru al acestuia  prin delegarea unei persoane a firmei de contabilitate.
 • Serviciul de contabilitate primara poate presupune delegarea unuia dintre salariatii nostrii la sediul dumneavoastra si se tarifeaza suplimentar.Servicii de contabilitate financiara si de gestiune;

Contabilitate de gestiune:

 • Evidenta global-valorica, cantitativ-valorica, dupa caz, si intocmirea balantei analitice a stocurilor;
 • Elaborarea balantei de verificare si a balantelor analitice;
 • Intocmirea jurnalelor contabile prevazute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare;
 • Evidenta analitica si sintetica clienti, furnizori;
 • Evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii;

Contabilitate financiara:

 • Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, dupa caz, intocmirea si depunerea declaratiilor in termenele legale;
 • Calculul impozitului pe dividende, intocmirea si depunerea declaratiilor privind impozitul pe dividende;
 • Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice si juridice nerezidente;
 • Inregistrarea in ordine cronologica a documentelor primare puse la dispozitia noastra de caltre clien;
 • Intocmirea decontului de TVA si depunerea acestuia in termenele legale;
 • Intocmirea altor declaratii, situatii sau rapoarte cerute de legislatia in vigoare;
 • Intocmirea de raportari contabile externe, daca specificul activitatii o impune catre parteneri, furnizori sau clienti externi;
 • Lucrari specifice pentru participarea la licitatii publice de oferte;
 • Informarea periodica a conducerii asupra situatiei economico-financiare a societatii;
 • Informarea permanenta si in timp util a conducerii societatii privind reglementarile din domeniul fiscal si financiar-contabil;
 • Informari periodice privind schimbarile legislatiei fiscale privitoare la activitatea beneficiarului;
 • Participarea cu ocazia verificarii contabilitatii de catre organele abilitate prin lege de a efectua controale financiare si fiscale;
 • Intocmirea de dosare credite, dosare leasing;
 • Obtinerea certificate fiscale, certificate constatatoare;
 • Efectuarea de punctaje cu administratia financiara.

Expertiza contabila;

 • Serviciile noastre de expertiza contabila si certificare bilant cuprind:
 • Expertiza contabila judiciara;
 • Expertiza contabila extrajudiciara;
 • Evaluarea patrimoniului societatii;
Activitate de cenzorat;
 • Raportare semestriala;
 • Situatie financiara anuala simplificata;
 • Verificarea si certificarea bilantului contabil.
Consultanta financiar – contabila ·      
 • Consultanta privind reglementarile valutare, operatiunile de import export, cod vamal, evitarea dublei impuneri, tranzactii internationale;
 • Identificarea tuturor taxelor si contributiilor aplicabile firmei dvs.;
 • Asistenta in indeplinirea obligatiilor fiscale;
 • Analiza impozitelor, consultanta in probleme de TVA, impozit pe profit sau venit, impozite directe si indirecte, impozite pe salarii, asigurari sociale etc;
 • Analiza si solutionarea problemelor specifice legate de armonizare;


Servicii de salarizare si resurse umane
Resurse umane
 • Intocmirea contractelor individuale de munca ;
 • Intocmirea actelor aditionale la contractele individuale de munca ;
 • Intocmirea registrului general de evidenta a salariatilor ;
 • Intocmirea adeverintelor de salariu;
 • Intocmirea notelor de lichidare pentru personalul beneficiarului;
 • Intocmirea, depunerea si urmarirea dosarelor de personal;
 • Consultanta privind salarizarea;
 • Depunerea cartilor de munca la ITM;
 • Completarea actelor aditionale cu modificare salarii, functie, norma de lucru sau durata de munca;

Salarizare

 • Intocmirea statelor de plata;
 • Depunerea declaratiilor rectificative;
 • Calculul concediilor si evidenta medicalelor;
 • Calculul si evidenta concediilor de maternitate;
 • Calculul si evidenta concediilor de odihna;
 • Intocmirea adeverintelor pentru salariati;
 • Intocmirea documentelor privind plata salariilor pe card;
 • Calculul impozitelor pe salarii;
 • Calculul contributiilor de asigurari sociale de stat, asigurari sociale de sanatate, contributiei pentru accidente de munca si boli profesionale, comisionului pentru carti de munca, asigurari pentru somaj.

Intocmire si depunere declaratii

 • Intocmirea dosarelor de personal;
 • Intocmirea si depunerea statelor de plata a salariilor la ITM;
 • Intocmirea pontajelor;
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor de sanatate;
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor de CAS;
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor de Somaj;
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor pentru comisionul ITM.

Evidenta imobilizari corporale si incorporale
 • Tinerea evidentei mijloacelor fixe , intrari, iesiri, stoc;
 • Intocmirea fisei mijloacelor fixe;
 • Calculul ajustarilor ;
 • Calculul amortizarii si evidenta acesteia;

Last Updated (Thursday, 03 December 2009 20:51)

 
Curs valutar BNR
TaraSimbolCurs
State flagEUR 4.7556
State flagUSD 4.2732

Valabil azi: 2019-10-18
Sursa: BNR
Copyright © 2019 Sc Expcontabil SRL